Prípravky proti burinám

           

Názov prípravku

Obsah a názov účinnej látky

Typ formulácie

Použitie v plodinách

Beetup Compact 80 g desmedifam
80 g fenmedifam
kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou (SC) repa cukrová, repa kŕmna
Betasana SC 160 g fenmedifam kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou (SC) repa cukrová, repa kŕmna
Bettix 70 WG 700 g metamitron vodou dispergovateľné granule (WG) repa cukrová, repa kŕmna
Bettix 700 SC 700 g metamitron kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou (SC) repa cukrová
Corzal 157 g fenmedifam suspenzná emulzia (SE) repa kŕmna, repa cukrová, cvikla, mangold
Delfin 500 g diflufenikan kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou (SC) pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný
Destor 160 g desmedifam suspenzná emulzia (SE) repa cukrová, repa kŕmna, cvikla
Devrinol 45 F 450 g napropamid kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou (SC) tabak, paprika, rajčiak, repka ozimná
Ethofol 500 SC 500 g ethofumesát kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou (SC) repa cukrová, repa kŕmna
Fenifan 160 g fenmedifam kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou (SC) repa cukrová, repa kŕmna
Metafol 700 SC 700 g metamitron kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou (SC) repa cukrová, repa kŕmna
Oblix 500 g ethofumesát kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou (SC) repa cukrová, repa kŕmna, cvikla a mangold
Sempra 500 g diflufenikan kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou (SC) pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný
Troy 480 480 g bentazon kvapalný koncentrát pre riedenie vodou (SL) fazuľa, bôb, hrach, zemiak, ľan
Vivendi 200 200 g klopyralid kvapalný koncentrát pre riedenie vodou (SL) pšenica ozimná, jačmeň ozimný, pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos, repka ozimná, repka jarná, repa cukrová, repa kŕmna, cvikla, mangold, okrúhlica, trvalé trávne porasty, trávny úhor, okrasné rastliny
Wizard EC 100 g ethofumesát
80 g fenmedifam
emulzný koncentrát (EC) repa cukrová

Prípravky proti hubovým chorobám

           

Názov prípravku

Obsah a názov účinnej látky

Typ formulácie

Použitie v plodinách

Nautile DG 50 g cymoxanil
680 g mankozeb
dispergovateľné granule (DG) zemiak, rajčiak, vinič
Penncozeb 75 DG 750 g mankozeb 750 g mankozeb zemiak, jabloň, pšenica jarná, pšenica ozimná, cibuľa
Sacron WG 450 g cymoxanil vodou dispergovateľné granule (WG) zemiak

Rodenticídy, Prípravky na ochranu skladov a skladových zásob

           

Názov prípravku

Obsah a názov účinnej látky

Typ formulácie

Použitie v plodinách

Quickphos Pellets 56 GE 560 g fosfid hlinitý plyn je produkovaný chemickou reakciou (GE) skladované obilie a hrach, záhrady, sady a lesné porasty, ovocné a lesné škôlky, nepoľnohospodárska pôda
Quickphos Tablets 56 GE 560 g fosfid hlinitý plyn je produkovaný chemickou reakciou (GE) skladované obilie a hrach, záhrady, sady a lesné porasty, ovocné a lesné škôlky, nepoľnohospodárska pôda

Hnojivá

           

Názov prípravku

Obsah a názov účinnej látky

Typ formulácie

Použitie v plodinách

Microthiol 80 % síra vodou dispergovateľné granule (WG) repka olejná, repa cukrová, obilniny, kukurice, kapustová zelenina (kapusta, karfiol, brokolica), zelenina (mrkva, paradajky, uhorky, cibuľa), stromy a kríky, ostatne plodiny na pôdach chudobných na síru